Про заклад

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів є комунальним закладом, який створено для амбулаторного перебування дітей-інвалідів, що мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання соціальної реабілітації. Засновником Центру є Полтавська міська рада. Мета діяльності Центру – здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Центр взаємодіє з місцевими органами охорони здоров'я, освіти і науки, управліннями соцзахисту населення міста Полтави та районів області. У своїй діяльності заклад керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Положенням про центр, який затверджується Полтавською міською радою. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні". Центр розміщується на території із спеціально пристосованим приміщенням, що відповідає безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки та має усі види комунального благоустрою. Центр забезпечує реалізацію головних завдань, визначених законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції у дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, можуть отримувати соціальні та психолого-педагогічні послуги вдома службою соціального патронату Центру.